KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

sekretariat nr 517-752-002, (32) 67-29-45

 

 

UWAGA WAKACJE 2022 R.

 

   Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach rozpoczyna nabór wniosków   

na okres wakacyjny (dzieci z naszego przedszkola).

Wnioski do pobrania w przedszkolu lub do wydrukowania w linku poniżej.

Wnioski składamy w sekretariacie przedszkola

od 16.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

lub, wrzucamy do skrzynki pocztowej na ul. Topolowej 9.

 

druk do pobrania:

files/wniosek_wakacje_2022.pdf

 

REGULAMIN  WAKACJE

files/regulamin_wakacje.pdf

 

 

 

 

 

 

Od  11.05.2022 r. do 18.05.2022 r.,

rodzice dzieci zakwalifikowanych  w rekrutacji  uzupełniającej 

potwierdzają  wole przyjęcia dziecka  do przedszkola.

wydrukowane i wypełnione dokumenty można

wrzucić do skrzynki pocztowej  ul. Topolowa 9, lub

podać do sekretariatu.

Druk do pobrania :

files/potwierdzenie_woli_2022.pdf

 

lub można pobrać w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY

2022/2023

z godnie z zarządzeniem Burmistrza Łaz z dnia 31.01.2022 r.

od 20.04.2022 r. do 29.04.2022 r.

 

WNIOSEK WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI

  SKŁADAMY  W TERMINIE

(dotyczy ul. Topolowej i ul. Kolejowej):

20.04.2022 r. do 29.04.2022 r.

- do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9

  w godzinach   od 8.00 do 15.00

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) lub

wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki pocztowej

na bramie  przedszkola, ul. Topolowa 9.

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY

2022/2023

files/wniosek_2022_2023.pdf

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI

(do pobrania zgodnie z wyborem kryteriów w wniosku)

oświadczenie o wielodzietności:

files/wielodzietno_oswiadczenie_2022.pdf

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

files/oswiadczenie_o_samotmym_wychowywaniu.pdf

oświadczenie o zatrudnieniu:

files/owiadczenie_o_zatrudnieniu(1).pdf

oświadczenie kryterium dodatkowe:

files/owiadczenie_krtyerium_dodatkowe_pkt_2_2022.pdf

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

files/owiadczenie_o_posiadaniu_rodzestwa_2022.pdf

pomoc społeczna:

files/oswiadczenie_pomoc_spoeczna_2022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 29.03.2022 r.  o gdzinie 10.00

zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

(lista dzieci zostanie wywieszona w szatni przedszkola  na ul. Topolowej 9.

Informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie).

Od  30.03.2022 r. do 8.04.2022 r.,

rodzice dzieci zakwalifikowanych będą

potwierdzać wole przyjęcia dziecka  do przedszkola.

wydrukowane i wypełnione dokumenty można

wrzucić do skrzynki pocztowej  ul. Topolowa 9, lub

podać do sekretariatu.

Druk do pobrania :

files/potwierdzenie_woli_2022.pdf

 

lub można pobrać w sekretariacie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

RODZICE DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŁAZACH

DO 22  LUTEGO 2022 r.

SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK 2022/2023.

 

Deklaracje można pobrać w przedszkolu

lub  pod podanym linkiem:

files/deklaracja_2022_2023 pdf

Zwrot wypełnionej i podpisanej deklaracji do przedszkola:

- podajemy do sekretariatu przedszkola lub

- wrzucamy do skrzynki pocztowej na ul. Topolowej 9 lub

-  skanujemy i zapisujemy w formacie pdf  

i przesyłamy na maila przedszkola

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

     UWAGA !!!

    REKRUTACJA

       DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

                                 NR 1 W ŁAZACH

NA ROK SZKOLNY  2022/2023

https://fb.watch/blBN9Idt7B/ 

 

 

WNIOSEK WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI

 

  SKŁADAMY  W TERMINIE

(dotyczy ul. Topolowej i ul. Kolejowej):

1.03.2022 r. - 18.03.2022 r.

- do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9

  w godzinach   od 8.00 do 15.00

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) lub

wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki pocztowej

na bramie  przedszkola, ul. Topolowa 9.

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Łaz z dnia 31 stycznia 2022 r. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1.03.2022 r.

godz. 8.00

 

do 18.03.2022 r.

godz. 15.00

od 20.04.2022 r.

godz. 8.00

 

do 29.04.2022 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.  Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

 

 

od 21.03.2022 r.

 

do 28.03.2022 r.

 

 

od 2.05.2022 r.

 

do 9.05.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2022 r.

godz. 10.00

10.05.2022 r.

godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2022 r.

 

do 8.04.2022 r.

od 11.05.2022 r.

 

do 18.05.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.04.2022 r.

godz. 10.00

19.05.2022 r.

godz. 10.00

 

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY

2022/2023

files/wniosek_2022_2023.pdf

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI

(do pobrania zgodnie z wyborem kryteriów w wniosku)

oświadczenie o wielodzietności:

files/wielodzietno_oswiadczenie_2022.pdf

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

files/oswiadczenie_o_samotmym_wychowywaniu.pdf

oświadczenie o zatrudnieniu:

files/owiadczenie_o_zatrudnieniu(1).pdf

oświadczenie kryterium dodatkowe:

files/owiadczenie_krtyerium_dodatkowe_pkt_2_2022.pdf

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

files/owiadczenie_o_posiadaniu_rodzestwa_2022.pdf

pomoc społeczna:

files/oswiadczenie_pomoc_spoeczna_2022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja:

Procedura ogólna

files/COVID_19_-_procedura_oglna.pdf

 

 

DYŻUR  WAKCYJNY 2021

NA UL. TOPOLOWEJ 9

 

 

REKRUTACJA 

 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach rozpoczyna rekrutację na dyżur wakacyjny

( dzieci z naszego przedszkola).

Dyżur wakacyjny jest w miesiącach  lpciec i sierpień 2021r.( sierpień do dnia 27.08.21r.).

               Dyżur wakacyjny jest dla rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci   

                   który  nie korzysta z urlopu wypoczynkowego w tym czasie  oraz

dla  rodziców   pracujących   i  nie korzystających  z  urlopu wypoczynkowego.

Wnioski składamy w sekretariacie przedszkola do dnia 25.06.2021r.

w godzinach od 8.00-15.00 lub,

wrzucamy do skrzynki pocztowej na ul. Topolowej 9.

                                                              

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument są dostępne na stronie BIP Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN:

files/regulamin_wakacje_2019.pdf