PREZYDIUM RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

PACZKI MIKOŁAJKOWE

 

koszt paczki - 50 zł

25 zł - wpłata rodziców do 15 listopada 21r.

25 zł - dofinansowanie od Rady Rodziców

JEŻELI NIE ZOSTAŁA DOKONANA WPŁATA

NA RADĘ RODZICOW

KOSZT PACZKI CAŁOŚCIOWO POKRYWA RODZIC

 

 

PRZEWODNICZĄCA - KINGA ROSIKOŃ

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - KAROLINA RUBIN

SKARBNIK - ANNA GRĘDA

PROTOKOLANT - AGNIESZKA KOREPTA

 

 

 RADA RODZICÓW USTALIŁA:

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW 

- 50 ZŁ W PAŹDZIERNIKU

- 50 ZŁ W STYCZNIU 

NA KONTO RADY RODZICÓW

55- 8450- 0005- 0070 -0700 -2440 -0005

 

 

 

 

 

 ZEBRANIE RADY RODZICÓW

   22 WRZEŚNIA GODZ. 17.00

    UL. TOPOLOWA 9      

 

 

 

    RADA RODZICÓW USTALIŁA ORGANIZACJĘ

PACZEK MIKOŁAJKOWYCH,

KOSZT PACZKI - 50 ZŁ

RODZICE, KTÓRZY WPŁACILI

PIERWSZĄ RATĘ SKŁADKI

NA RADĘ RODZICÓW

MAJA POKRYTY KOSZT PACZKI,

POZOSTAŁYCH RODZICÓW PROSIMY

O DOKONANIE WPŁAT DO

10 LISTOPADA 

 

 

 

 

RADA RODZICÓW

ROK 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA - ALEKSANDRA JURKIEWICZ

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - KINGA ROSIKOŃ

PROTOKOLANT - KAMILA GOCYLA

SKARBNIK - MAGDALENA TYMKÓW

 

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną - 100 zł

Wpłaty można dokonywać w rozbiciu na dwie kwoty:

październik - 50 zł

styczeń - 50 zł

 

UWAGA

nowe konto Rady Rodziców od 08.10.2020r.:

55 8450 0005 0070 0700 2440 0005

 

 

Rada Rodziców przeznacza kwotę 400 zł dla każdej z grup 

na zakup najpotrzebniejszych artykułów.

 

 

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

22 WRZEŚNIA 2020r. 

ul. Topolowa 9 godz. 17.00

Zapraszamy przewodniczących rad oddziałowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE  RADY  RODZICÓW

17.10.2018r. (środa) o godzinie 17.00 ul. Topolowa 9

 

 

 

RADA RODZICÓW

2017/2018

Przewodniczący- Regina Czubak

Z-ca przewodniczącego- Katarzyna Kubicz

Skarbnik - Magdalena Kucharczuk

Potokolant - Łukasz Gronowski

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

25.10.2017r. godz. 17.00

ul. Topolowa 9

ZAPRASZAMY !!!

 

 

KONTO RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu oddzial w Łazach

nr konta Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu nr 1

im. Jana Brzechwy

w Łazach:

12 8450 0005 0070 0700 2440 0003

Wydatki 2016/2017

files/rada_rordzicw.odt

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

odbędzie się 04.05.2017r. (czwartek)

o godz. 17.00

w budynku ZS nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2

ZAPRASZAMY

 

 Rada Rodziców  szkolenie:

  files/Pismo_NP-KN_557_12_82_2016_1.pdf

files/lska_Regionalna_Konferencja_Rad_Rodzicw_-_progra_m(1).doc

files/lska_Regionalna_Konferencja_Rad_Rodzicw_-_zaprosz_enie.doc

 

Rada Rodziców ustaliła, że z okazji Mikołaja

będą zakupione, dla dzieci, paczki o wartości 30 zł.

Koszt paczki w kwocie 10 zł będzie finansowany ze

składek  na Radę Rodziców,

natomiast pozostałe 20 zł  

rodzice wpłacają we własnym zakresie

do pani intendent wraz z opłatą na Radę Rodziców

za miesiąc listopad 2016r.

 

   Rada Rodziców

     rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca - Ewa Wieczorek - Anani

Z-ca Przewodniczącej - Łukasz Gronowski

Protokolant - Katarzyna Abucka

Skarbnik - Sylwia Kiełbasa

 

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

odbędzie się 15.09.2016r. (czwartek)

o godz. 17.30

w budynku ZS nr 1 w Łazach, ul. Szkolna 2

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

RADA RODZICÓW

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŁAZACH

2015/2016

PRZEWODNICZĄCY   - LUCYNA SZKLINIARZ

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO -

DOMINIKA KRAWCZYK

SKARBNIK - SYLWIA KIEŁBASA

PROTOKOLANT  - KATARZYNA ABUCKA

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

ODBĘDZIE SIE 03.11.2015r.

o godz. 18.00

ul.Topolowa 9.

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

21.09.2015. (poniedziałek)

o godz. 18.00

 

 

 

 

 

Stan konta Rady Rodziców na dzień 16.07.2014r.

4282,26

wydatki z tej kwoty:

641,70 zł zakup książek dla dzieci potrzebujących pomocy,

712,65 zł - pomoce dydaktyczne do grup,

500 zł zakup tablic korkowych, pojemników na klocki do grup,

5 zł prowizja bankowa,

Pozostała kwota: 2417,91

 

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

WRZESIEŃ 2014 - GRUDZIEŃ 2014

1180 zł WRZESIEŃ

1030 zł PAŹDZIERNIK

4690 zł  LISTOPAD

1030 zł GRUDZIEŃ

RAZEM: 7930 zł

 

WYDATKI RADY RODZICÓW

WRZESIEŃ 2014 - GRUDZIEŃ 2014

430 zł - teatrzyk

500 zł - pasowanie na przedszkolaka

143,10 zł zakup dyplomów na pasowanie na przedszklaka

195 zł - zakup magnetofonu do gr. "Żabki"

44,50 - prowizja bankowa

110,01 - tablica korkowa

972 - przejazd  autobusami na przedstawienie do MOK Zawiercie

350 zł poczęstunek na Jasełka (7 grup)

140 - papier xero

460 - teatrzyk

4819,97 - paczki mikołajkowe

RAZEM:  8164,58

WPŁATY - WYDATKI= 7930-8164,58 = -234,58

 

Stan konta Rady Rodziców na dzień 31.12.2014r.wynosi:

  2417,91 zł