"Dzień Tolerancji"

W RAMACH KAMPANII "RAZEM RAŹNIEJ"

  TOLERANCJA W PRZEDSZKOLU

„Tolerancja nie polega na odwracaniu oczu od odmienności.

Poza tym nikt nie potrzebuje przyzwolenia od innych na bycie sobą.”

   Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach od wielu już lat propaguje tolerancję w różnych jej aspektach. Tolerancja to przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, dla jego odmienności. Przedszkolaki znakomicie rozumieją idee tolerancji. 
W naszej placówce funkcjonuje od lat grupa integracyjna, gdzie dzieci zdrowe  i niepełnosprawne współdziałają ze sobą podczas zajęć, zabaw, uroczystości, wyjść, spacerów i wycieczek. Jeśli dziecko od najwcześniejszych lat ma kontakt czy to z różnymi niepełnosprawnościami, czy z dziećmi z różnych kultur, staje się to dla niego czymś naturalnym. W związku z tym 14 maja 2018r. w ramach udziału w „Kampanii Razem Raźniej” organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, ulicami naszego miasta Łazy został zorganizowany przemarsz przedszkolaków. Rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami przygotowali transparenty i plakaty, które dotyczyły tolerancji, integracji, pomocy, współpracy, szacunku dla innych. Integracja ma dla nas wiele różnych znaczeń, to nie tylko tolerancja, ale też szacunek dla cudzej pracy, zainteresowań, emocji. Staramy się pokazywać naszym przedszkolakom, jak różnorodna i bogata jest otaczająca je rzeczywistość, a  społeczności lokalnej przybliżamy tą tematykę.

Izabela Furgał

Justyna Koclęga-Sętkowska