Publiczne Przedszkole nr 1

im. Jana Brzechwy w Łazach

Nasze przedszkole jest bezpieczne i promuje zdrowy tryb życia.

 

"Żeby umieć dobrze pracować nie trzeba być geniuszem, mieć jakiś specjalny talent.

Trzeba mieć prawdziwie dobrą wolę, trzeba gorąco tego chcieć”

                                                                                                                                      Maria Grzegorzewska

 

                                 Budynki przedszkola przy ulicy Topolowej 9 i Kolejowej 8.

Budynek przedszkola znajdujący się na ulicy Topolowej 9 jest to zabytkowy pałacyk z obszernymi salami przeznaczonymi do zajęć. Znajduje się tu 5 sal dla dzieci, w tym sala gimnastyczna, logopedyczna i polisensoryczna oraz bogato wyposażony gabinet polisensoryczny. Nasze sale przedszkolne są kolorowe, czyste, przestronne, wyposażone w piękne, kolorowe, nowe mebelki, nowoczesne sprzety i urządzenia zapewniające dzieciom wysoki komfort pobytu i nauki w przedszkolu. Wyremontowany, poddany termomodernizacji budynek jest dumą naszego miasteczka.  Posiadamy windę, która umożliwia poruszanie się po placówce dzieci i osób niepełnosprawnych. W przedszkolu panują doskonałe warunki, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci w kazdej ze sfer: intelektualnej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej. Wielość pomocy dydaktycznych, urządzeń jest ciekawą alternatywą i dodatkiem do pełnej zaangażowania pracy nauczycieli przedszkola. Pobyt dzieci w przedszkolu urozmaicony jest wieloma atrakcjami: organizujemy teatrzyki, spotkania z lokalnymi twórcami i artysytami, współpracujemy z wieloma placówkami oświatowo - kuluralnymi, wyjeżdżamy na wycieczki, organizujemy akademie, bale, koncerty, pikniki, rajdy piesze przedszkolaków.

  Od trzech lat posiadamy Certyfikat Placówki Daltońskiej. Realizacja zadań przedszkola jest wspierana ideą Planu Daltońskiego. Nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, organizując pracę opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczą w oparciu o filary Planu Daltońskiego:

 naukę samodzielności,

naukę odpowiedzialności,

umiejętność współpracy,

umiejętność reflekscji.

 

 

www.dalton.org.pl

 

Wokół   przedszkola znajduje się ogród  wyposażony w huśtawki, karuzele, piaskownice, ławeczki dla dzieci. Rosną tu wieloletnie okazy drzew oraz różnorodne krzewy i kwiaty. Budynki przedszkola i ogród  znajduje się na terenie ogrodzonym.

 

 

 

 

 

 

W budynku przy ulicy Kolejowej 8 funkcjonują dwie grupy przedszkolne.  Jest to budynek parterowy,  sale  położone są na jednym poziomie. Sale przedszkolne są odnowione, zakupiliśmy nowe wykładziny. Dzieci korzystają i bawia się nowymi zabawkami, wykorzystują na zajęciach wiele pomocy dydaktycznych. Wokół przedszkola znajduje się ogród dla dzieci. Teren przedszkola jest ogrodzony.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...